MY NAME IS ÀLVARO CÀNOVAS, I’M A 23yo DESIGNER FROM BARCELONA. CURRENTLY FOCUSED ON EXPLORING GRAPHIC DESIGN FROM A CRITICAL AND SPECULATIVE WINDING. 2019 GRADUATE AT EINA. 

Mark


    ALVARO CANOVAS 
ABOUT
EMAIL   
Mark

MORE  
ABOUT
EMAIL   
Mark

01            OUT OF MEMORY           

Out of memory és un projecte crític/discursiu realitzat amb l’objectiu de posar en qüestió la relació objecte-usuari a través de l’externalització del record. Una mirada crítica de les nostres capacitats i dels pilars alternatius als que ens entreguem amb l'esperança de solucionar els nostres defectes com a humans
02            METAMORPHICTION 

Projecte personal sobre la conceptualització i producció de “merchandising” per un grup de música ficcional anomenat FauxQueue (la paraula amb més lletres mudes del vocabulari anglès; referència al meu desconeixement total del món de la producció musical). Un projecte enfocat en l’experimentació i impulsat per l’enveja.
03            CHILLIDA 

Poster gràfic dissenyat a partir del text “Eduardo Chillida, el escultor de la Real Sociedad” de Javier Ancín Salinas.
Una interpretació personal crítica al fanatisme i en favor de la cursileria.
04           RESIDENTE

Identity for the musical project of René Perez called “Residente”.
Concept of an ongoing identity based on the migrations happeninng during the project and tour.
05            AFFORDANCE 

Affordance, about the book, is a college project thats aims to question the conception of what is meant by book. A book that speaks of the book as such, not through the written narrative, but through the object itself, its uses and its physical functions that we found as we use it in our daily basis.06            HET LAM GODS 

Het Lam Gods as Belgian heritage and iconic image at the same time. The book features a double-reading collection; from the general to the particular, and vice versa, from the icon to the original. The only thing the polyptych shares with all its reproductions and souvenirs is the exhibition value. The more widespread, the better. Reprinting the 334 images responds to perpetuate this will.07            ANEXO MAGAZINE

Annexo és una publicació trimestral ficcional que explora el terme barri i el deforma amb la intenció de tractar de percebre els seus límits com a paraula i espai definit. Amb cada número, i un barri diferent en el qual submergir-se, divaguem sobre l’història d'aquest amb la finalitat que el seu contingut es desfiguri i transformi per mitjà de l'art, en tots els seus àmbits i condicions. Aquest primer número parla sobre Bellvitge, barri de l'Hospitalet de Llobregat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre la seva història i sobre allò que podria ser ara, si ningú hagués lluitat per canviar-lo.

(EN) Annexo is a fictional quarterly publication that explores the term neighborhood and deforms it with the intention of trying to perceive its limits as word and defined space. With each number, and a different neighborhood in which to submerge, we talk about its history, until its content is disfigured and transformed through art, in all its fields and conditions. This first issue talks about Bellvitge, a neighborhood from Hospitalet de Llobregat in the metropolitan area of Barcelona. About its history and what it could be now if no one had fought to change it.
08            IMAGERY ARCHIVE

Computer-generated imagery made for fun. With no purpose other than experimentation.09            WEBSITES

Collection of comissioned websites I’ve done until now. In no particular order.   10            OTHER WORK

Small projects. Editorial, Branding, Art Direction, Typography, Photography.