MY NAME IS ÀLVARO CÀNOVAS, I’M A 23yo DESIGNER FROM BARCELONA. CURRENTLY FOCUSED ON EXPLORING GRAPHIC DESIGN FROM A CRITICAL AND SPECULATIVE WINDING. 2019 GRADUATE AT EINA. 

Mark
    ALVARO CANOVAS 
ABOUT
EMAIL   
Mark

MORE  
ABOUT
EMAIL   
Mark

01            OUT OF MEMORY           

Out of memory és un projecte crític/discursiu realitzat amb l’objectiu de posar en qüestió la relació objecte-usuari a través de l’externalització del record. Una mirada crítica de les nostres capacitats i dels pilars alternatius als que ens entreguem amb l'esperança de solucionar els nostres defectes com a humans
02            METAMORPHICTION 

Projecte personal sobre la conceptualització i producció de “merchandising” per un grup de música ficcional anomenat FauxQueue (la paraula amb més lletres mudes del vocabulari anglès; referència al meu desconeixement total del món de la producció musical). Un projecte enfocat en l’experimentació i impulsat per l’enveja.
03            CARMEL 

Carmel és un projecte naïf radical d'accessoris articulat a través del joc.
Un espai sinestèsic d’experimentació que apel·la a l’infant interior i compon complements sense gènere mitjançant la improvisació intuïtiva amb colors i formes.
Una proposta basada en l’assaig constant que reivindica la figura d’amateur i entén l’activitat lúdica com a retribuïble, defensant la no professionalització tecnicista.


En tractar-se d’un projecte interdisciplinar, la identitat gràfica de Carmel es desenvolupa com un exercici artístic més. És una projecció de l’espai de joc que proposa el projecte; una àrea variable mesurada en espai-temps. Tractada com a experiment, genera una gràfica lúdica que depèn de la col·laboració i està en constant activació. Carmel té un logotip mutable i tot allò que manifesti els seus valors és susceptible de ser apropiat per a convertir-se en identitari.

04           RESIDENTE

Identity for the musical project of René Perez called “Residente”.
Concept of an ongoing identity based on the migrations happeninng during the project and tour.05            AFFORDANCE 

Affordance, about the book, is a college project thats aims to question the conception of what is meant by book. A book that speaks of the book as such, not through the written narrative, but through the object itself, its uses and its physical functions that we found as we use it in our daily basis.06            HET LAM GODS 

Het Lam Gods as Belgian heritage and iconic image at the same time. The book features a double-reading collection; from the general to the particular, and vice versa, from the icon to the original. The only thing the polyptych shares with all its reproductions and souvenirs is the exhibition value. The more widespread, the better. Reprinting the 334 images responds to perpetuate this will.07            ANEXO MAGAZINE

Anexo is a college editorial design project that seeks to experiment with the composition and structure of graphic elements to highlight the theme of the publication.08            IMAGERY ARCHIVE

Computer-generated imagery made for fun. With no purpose other than experimentation.09            WEBSITES

Collection of comissioned websites I’ve done until now. In no particular order.   10            OTHER WORK

Small projects. Editorial, Branding, Art Direction, Typography, Photography.